عکاسان خراسان رضوی

هادی دهقان پور ،عکاس شکارچی

/introduction-of-a-photographer

سلام دوست عکاس من همانطور که در پست قبل اشاره شد شناخت عکاسان هنرمند دردنیا و ایران قطعا به شناخت علاقه و مسیر و رشد شما در عکاسی کمک می کند.دراین پست به معرفی یکی از عکاسان خوب خراسان رضوی پرداخته ایم . هادی دهقان پور متخصص شرکت در مسابقات عکاسی ، یک عکاس چیدمان کاربلد که در ادامه بیشتر با این هنرمند از خطه سربداران آشنا خواهیم شد